Medicatie op school

Beste ouders,

Voor de veiligheid en de gezondheid van uw kind willen we allereerst stellen dat een ziek kind niet thuishoort in de school.

Medicatie wordt dus in principe thuis gegeven. Toch kan het gebeuren dat uw kind medicatie moet nemen op school: de antibioticakuur is niet beëindigd alhoewel uw kind zo ver genezen is dat het naar school kan, uw kind moet medicatie nemen tegen suikerziekte, tegen ADHD, ...

Omdat het hier toch wel over een erg belangrijk gegeven gaat, willen we u vragen om als uw kind absoluut medicatie moet nemen tijdens de schooluren volgende regels in acht te nemen:

  • u vult de medicatiefiche zorgvuldig in
  • u geeft de medicatie ( + medicatiefiche ) af aan de klasleerkracht, het secretariaat, de opvang, ...

De medicatiefiche hoort bij het info- en afsprakenplan, maar kan u ook vinden in het secretariaat of hier downloaden: medicatiefiche.