Opruimen speelplaats

In het kader van onze MOS-werking, vinden we het zeer belangrijk dat ook de speelplaats en de toiletten netjes gehouden worden. Hiervoor hebben we ook dit schooljaar weer een planning opgesteld om de leerlingen hierbij te betrekken.

Kalender speelplaats opruimen 2018 - 2019