L5

Ons eigen heideklaslied

Les media en drama in L5

MOS-project

De afgelopen weken leerden de leerlingen van het 5de over Milieuzorg Op School.
Dit ging van het sorteren van afval, ... tot zelfs het voorkomen ervan.
We weten nu bv. heel goed dat het van belang is om alles goed te sorteren om achteraf te kunnen recycleren. Daarom maakten we uithangborden voor boven de vuilnisbakken. Zo wordt het voor onze medeleerlingen ook duidelijk wat waarin moet gedeponeerd worden. We dompelden de leerlingen van het 3de leerjaar zelfs onder in de wereld van het sorteren. Zij kregen hierover extra uitleg op een leuke, interactieve manier.

Ons thema werd afgesloten met het zingen van ons MOS-lied "Ooh, grote wereldbol", voor de hele school o.l.v. juf Elien en de compostmeester Daniël. Als laatste mochten we ook deelnemen aan de zwerfvuilactie, waarbij we aan den lijve mochten ondervinden hoeveel afval er, jammer genoeg, nog langs de straten gegooid wordt.

Hartelijk dank aan iedereen (in het bijzonder: mama Indira en Florian L5B, juffen en leerlingen 3de leerjaar, compostmeester en muziekjuf) die hieraan hun steentje hebben bijgedragen!

de MOS-klas

Voor sfeerbeelden: https://photos.google.com/share/AF1QipOy4uEjD7knN6-4SrDlNIiuwrHuqPkoBqhrDBWzCYfk50mbGhN7eXd-lYh26_jtAA?key=WXJpQjlJa05ZQjVMLVZZeTlaRFhHQ3p6N0ZFWVNR