aaa
rss

IBO Wanneland

Nieuwsbrief Wanneland september 2019

Nieuwsbrief Wanneland mei 2019

Nieuwsbrief Wanneland januari 2019

Nieuwsbrief Wanneland november 2018

Nieuwsbrief Wanneland mei 2018

Nieuwsbrief Wanneland februari 2018

Schriftelijke overeenkomst
Huishoudelijk reglement
Hoe inschrijven Wanneland
Aanvraag sociaal tarief

fotobegeleidsters%20IBO

Wat

Alle kinderen uit de school kunnen hier terecht, zowel voor en na de schooluren (t.e.m. 2e kleuterklas), woensdagnamiddag, tijdens vakantiedagen als op schoolvrije dagen.

Openingsdagen en -uren

 • voor- en naschoolse opvang, van maandag tot en met vrijdag, steeds aansluitend aan de schooluren: 
   • van 7.00 tot 18.00 u.
 • woensdagnamiddagopvang 
   • van einde lessen tot 18.00 u.
 • opvang tijdens de schoolvakanties: 
   • van 7.00 tot 18.00 u.

Waar

De voor- en naschoolse opvang, woensdagnamiddagen en vakanties vinden plaats in het IBO, Kruiskensstraat 1A, 9750 Zingem. Er is plaats voor 28 kinderen.
Er zijn 13 extra opvangplaatsen gecreëerd in de vroegere snoezelklas, om de hoek. Dit heet de gemelde opvang en heeft volledig dezelfde werking.

kostprijs

Tarieven (volgens wettelijk vastgestelde richtlijnen): 

 • voor- en naschoolse opvang: € 0,90 per begonnen halfuur;
 • alle vakanties, schoolvrije dagen en woensdagnamiddagen vanaf 13.00 u. wordt per dagdeel aangerekend naargelang de aanwezigheidsduur: 
   • tot 3 uur aanwezigheid: € 3;
   • vanaf 3 uur tot 6 uur aanwezigheid: € 6;
   • vanaf 6 uur aanwezigheid: € 12.

25% korting voor gezinnen met meerdere kinderen in opvang.

Sociaal tarief voor gezinnen met een inkomen kleiner of gelijk aan de WIGW-grens.

Inbegrepen: gebruik van (spel)materiaal, tienuurtje, vieruurtje, drankjes en water.

De ouderbijdragen voor kinderen tot 12 jaar zijn fiscaal aftrekbaar. Elke betalende ouder zal in het voorjaar van elk nieuw kalenderjaar een fiscaal attest ontvangen voor de ouderbijdragen betaald in het voorgaande kalenderjaar.

begeleiding

Voor de dagelijkse begeleiding van de kinderen heeft het OCMW deeltijdse begeleidsters aangeworven met een diploma of een opleidingsattest dat erkend is door Kind & Gezin. De begeleidsters volgen binnen het jaar steeds een aantal vormingen.

inschrijven voor de eerste keer

Inschrijven is verplicht wanneer u voor de eerste maal gebruik wil maken van de opvang. Dit kan door het inschrijvingsformulier in te vullen en het huishoudelijk reglement te ondertekenen. Bij voorkeur na telefonische afspraak met één van de coördinatoren. Zo kan u meteen kennismaken, en het huishoudelijk reglement zal toegelicht worden. Tijdens het inschrijvingsmoment kan u als ouder op uw beurt alle noodzakelijke informatie over uw kind (vb. medisch) aan de verantwoordelijke doorgeven.

Is het de eerste keer dat je kindje opgevangen wordt in Wanneland? Kom dan eens langs op een woensdagnamiddag. De begeleidsters en coördinator geven met plezier meer uitleg over onze werking.

inschrijven voor vakanties

Tijdens de vakanties werken we met vooraf inschrijvingen via de website www.i-school.be/login. Inschrijven kan vanaf 4 weken voor de start van de vakantie (op maandag) vanaf 19 u.

Kinderen die niet in Zingem wonen én niet in Zingem schoolgaan, kunnen pas 14 weekdagen later inschrijven, ook vanaf 19 u.